O firmě

Motto : Osobní přístup

Dlouhodobě úspěšná a koncepční práce společně s garancí vysokého standardu nabízených a poskytovaných servisních služeb nás řadí mezi nejúspěšnější společnosti v oboru instalace a servisní činnosti v průmyslových a zdravotnických laboratořích na elektrických, elektronických a chladících diagnostických přístrojích po celé České i Slovenské republice. Naše současná společnost SPECION-CTS-Service, s. r. o., byla založena ke dni 1. 6. 2009.

Na základě potřeby trhu začala naše firma poskytovat i kalibrační služby podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a při konzultacích u akreditačních orgánů pak došlo k rozhodnutí vytvořit ekonomicky nezávislou společnost s názvem CTS-Kalibr s.r.o., kalibrační laboratoř, jejíž činnost byla započata dne 3. 12. 2012 a se kterou má SPECION-CTS-Service vytvořenu exkluzivní smlouvu. 

Nabízíme

Profesionální servis diagnostické techniky s vysokým procentem úspěšnosti oprav a kalibrací. Kvalita je garantována jak certifikátem ČSN EN ISO 9001:2016, tak prováděním kalibrací podle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, kde je předmětem akreditace kalibrace měřících řetězců teploty a vlhkosti. 

Technické zastoupení

Společnost má zastoupení v České i Slovenské republice, naši technici jsou pravidelně proškolováni ve výrobních závodech a na základě absolvování těchto školení se stávají držiteli certifikátů o profesním vzdělávání.

Výhoda

Naši velkou výhodu představuje fakt, že nezatěžujeme váš registrační systém a v případě vaší poptávky jsme schopni domluvit se na zprostředkování opravy, kalibrace, validace a případného zaškolení obsluhy přímo na adrese SPECION-CTS-Service. 

Krédo naší společnosti zní „náš zákazník náš pán“. Jen opravdu spokojený zákazník, kterého si svou činností získáme na svou stranu, se stane naším stálým a věrným klientem.

Řídit se tímto krédem jsou povinni všichni zaměstnanci společnosti, a to i na základě našeho dokumentu A01-PKKL Politika kvality, vydaného v rámci vedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Zákazník pro nás představuje hlavního hodnotitele kvality našich činností a pracovníci naší firmy tuto zásadu uplatňují jak v osobní, tak i elektronické či písemné komunikaci. Interakce mezi zaměstnanci a klienty probíhá na vřelé a otevřené úrovni, bez předsudků a přetvářky. Je zcela patrné, jaký klade naše společnost na danou oblast důraz, neboť jsme si plně vědomi jejího významu ve smyslu dobrého fungování a dalšího rozvoje naší firmy.

Důvěra a spolupráce