Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2375

Dovolte, abychom vám představili naši akreditovanou společnost CTS-Kalibr s.r.o.

Cílem kalibrační laboratoře CTS-Kalibr, je zajištění nejvyššího možného standardu prováděných kalibrací a zajištění důvěryhodnosti a nestrannosti výsledků kalibrací a maximální naplnění požadavků na kvalitu poskytovaných služeb, jejich cenu a plnění termínů prováděných kalibrací. Pro naplnění tohoto základního poslání kalibrační laboratoře definovalo vedení kalibrační laboratoře prohlášení o politice kvality našich služeb.

Pro naplnění výše uvedeného odstavce jsme v rámci kalibrační laboratoře zavedli systém managementu kvality kalibrační laboratoře dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro obory činností týkající se kalibrací teploměrů a vlhkoměrů, které jsou součástí měřících a regulačních řetězců teplotních a klimatických komor.

Pro plnění požadavků systému managementu kvality kalibrační laboratoře jsme si stanovili následující pilíře politiky kvality kalibrační laboratoře:

  • Zajišťovat vysokou kvalitu a správnost prováděných kalibrací.
  • Neustále zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků kalibrační laboratoře vč. vyhodnocování účinnosti vzdělávání a vytvářet tak předpoklady pro správné provádění kalibrací.
  • Všichni naši pracovníci, kteří se zabývají kalibračními činnostmi, jsou při provádění činností spojených s chodem kalibrační laboratoře nestranní a dále jsou pravidelně seznamováni s dokumentací systému kvality vztahující se k systému managementu kvality, jejíž požadavky komplexně uplatňují při své práci.
  • Kalibrace jsou vždy prováděny v souladu se stanovenými postupy a požadavky našich zákazníků.
  • Touto politikou chceme udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality kalibrační laboratoře dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vedení Kalibrační laboratoře CTS-Kalibr se tímto zavazuje k uplatňování této politiky kvality, cílů kvality, provádění přezkoumání systému managementu kvality, dbá na spokojenost zákazníka, zajišťuje dostupnost zdrojů pro plnění stanovené politiky a cílů kvality, jakož i dalšího udržování tohoto systému.

Kalibrační laboratoř se pro ověřování své odborné kvality každoročně účastní mezilaboratorního porovnávání.

Pro pokračování již navázaných a probíhajících obchodních vztahů se společností SPECION-CTS-Service s.r.o., která vám zajišťuje služby v oblastech technické pomoci, jsme uzavřeli exklusivní smluvní vztah s touto společností a v důsledku tohoto vztahu můžeme nabídnout jednodušší řešení při objednávání akreditovaných kalibračních služeb. Kalibrační služby je možné objednat u vašeho stávajícího partnera SPECION-CTS-Service. Tímto krokem chceme přispět ke snížení administrativní zátěže vašeho systému schválených dodavatelů.

Logo Kalibrační laboratoře CTS-Kalibr


SYSTÉM KVALITY

Na dodržování požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v naší společnosti dbá manažer kvality.

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Logo

 
 

PREFERUJEME OSOBNÍ PŘÍSTUP 

 

ZARUČUJEME RYCHLÝ A KOREKTNÍ  PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI

 

JEN OPRAVDU SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK SE STANE NAŠÍM STÁLÝM KLIENTEM

 

 

Rychlý kontakt

Specion-CTS-Service s.r.o.
IČ : 282 33 824
DIČ: CZ 282 33 824

CTS-Kalibr s.r.o. Kalibrační laboratoř
IČ : 287 39 949
DIČ: CZ 287 39 949

Tř. Budovatelů 2531
434 01 Most

+420 608 027 432
+420 725 836 949

 
Služba, důvěra, spolehlivost

přihlášení