O firmě

Motto : Osobní přístup

Dlouhodobě úspěšná a koncepční práce společně s garancí vysokého standardu nabízených a poskytovaných servisních služeb nás řadí mezi nejúspěšnější společnosti v oboru instalace a servisní činnosti v průmyslových a zdravotnických laboratořích na elektrických, elektronických a chladících diagnostických přístrojích v České i Slovenské republice. Naše současná společnost SPECION-CTS-Service, s. r. o., byla založena ke dni 1. 6. 2009.

Na základě potřeby trhu začala naše firma poskytovat kalibrační služby podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a při konzultacích u akreditačních orgánů pak došlo k rozhodnutí vytvořit ekonomicky nezávislou společnost s názvem CTS-Kalibr, kalibrační laboratoř, jejíž činnost byla započata dne 3. 12. 2012 a se kterou má SPECION-CTS-Service vytvořenu exkluzivní smlouvu. 

Nabízíme:

Profesionální servis diagnostické techniky s vysokým procentem úspěšnosti oprav a kalibrací. Kvalita je garantována jak certifikátem ČSN EN ISO 9001:2009, tak prováděním kalibrací podle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kde je předmětem akreditace kalibrace měřících řetězců teploty a vlhkosti. 

Technické zastoupení:

Společnost má zastoupení v České i Slovenské republice, naši technici jsou pravidelně proškolováni ve výrobních závodech výrobců a na základě absolvování těchto školení se stávají držiteli certifikátů o profesním vzdělávání.

Výhoda:

Naši velkou výhodu představuje fakt, že nezatěžujeme váš registrační systém a v případě vaší poptávky jsme schopni domluvit se na zprostředkování opravy, kalibrace, validace a případného zaškolení obsluhy přímo na adrese SPECION-CTS-Service. 

Logo společnosti SPECION-CTS-Service

 

 

 SYSTÉM KVALITY

Na dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 v naší společnosti dbá manažer kvality.

Naším certifikačním orgánem je společnost EUROCERT.

  

 

Naše společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009

Rychlý kontakt

Specion-CTS-Service s.r.o.
IČ : 282 33 824
DIČ: CZ 282 33 824

CTS-Kalibr s.r.o. Kalibrační laboratoř
IČ : 287 39 949
DIČ: CZ 287 39 949

Tř. Budovatelů 2531
434 01 Most

+420 608 027 432
+420 725 836 949

 
Služba, důvěra, spolehlivost

přihlášení